Out of Season 2018 er slut, TilHørTil fortsætter

Efter 10 koncentrerede dage på kontoret og på Skarø er Out Of Season Festival 2018 slut og det samme er den 1. fase af projektet, TilHørTil. Om lidt går jeg ombord på færgen, der sejler mod Svendborg og kommer først tilbage om et par uger.
Fra nu af bliver besøgene på Skarø sporadiske, men jeg bliver ved med at komme, for at forfølge svarene på, hvad det vil sige at høre til. Det er projektets 2. fase, som kommer til at strække sig over det næste år, frem til Out of Season 2019.

Mit eget tilhør til Skarø har udviklet sig meget på bare 10 dage. Jeg er kommet tættere på dem der bor her – og endda også på et par af dem, der kun bor her noget af tiden. Jeg er blevet inviteret ind og jeg har fået besøg. Jeg har været i lange, skønne samtaler og jeg er blevet viftet om næsen med flige af en større fortælling.
Og så har jeg været her. På kontoret og på øen, i arbejde ved skrivemaskinen og ud at gå. I nat har jeg overnattet på øen for første gang og har dermed indskrevet mig i gruppen af dem, som ikke tager den sidste færge hjem.

Men det handler alt sammen om min egen oplevelse af at høre til. Meget mere interessant har det været, og vil det fortsat være, at observere, tale om og reflektere over, tilhør som begreb, som noget der vedrører alle, og som noget, alle har en holdning til. Derfor har min sidste handling på min sidste arbejdsdag i projektets 1. fase også været, at gå rundt med et brev til beboerne, som indholdt et spørgeskema med spørgsmål om tilhør. Nu er jeg spændt på at komme tilbage om 2 uger og se, hvor mange der har ulejliget sig med at svare. Deres svar kommer til at blive mit afsæt for næste fase og den fortsatte undersøgelse.

TilHørTil er et værk skabt til festivalen Out of Season 2018
Luise Midtgaard tog fra d. 9.-18. februar ophold på Skarø i et kontor opstillet på haven. Herfra startede hun en undersøgelse af, hvad det vil sige at høre til. Gennem det kommende år, vil hun aflægge enkelte besøg på Skarø; tømme postkassen, besvare henvendelser og gøre status over undersøgelsen. Til festivalen Out of Season 2019 vil hun opsummere resultaterne af sine undersøgelser i et nyt og blivende værk. Arbejdet udgår fra Kontor for Tilhørsforhold, som på samme tid er en installationsoplevelse for den nysgerrige besøgende og et faktisk kontor. Se mere her

Er tilhør bestemt af magt og hierarkier?

Når jeg taler med folk om tilhør – folk her på Skarø og folk udenfor øen – så er de fleste klar med en hurtig definition på tilhør. Og de enkelte definitioner er påfaldende ens – de handler om relationen til andre mennesker i et fællesskab, om noget med at blive indlemmet i en gruppe af dem der var der først. Det er muligvis rigtigt – enhver har vel sådan set ret til sin egen definition.
Men jeg mener ikke at tilhør til et sted, kan reducerer til blot at handle om fællesskab – eller samhør.
Faktisk synes jeg det bliver mere og mere klart, at stedet spiller en kæmpe rolle i afdækningen af det man kunne kalde  “tilhørets anatomi”.

Når jeg spørger dybere ind til oplevelsen af tilhør, gennem deltagelse i et fællesskab, så viser det sig da også, at fællesskabet i mindre grad handler om relationerne til de andre i gruppen og i langt højere grad handler om fællesskabets dagsorden. Og den dagsorden har ofte at gøre med stedet – at passe på stedet, at skabe liv på stedet, at bestemme over stedet.

Så hvor den første indskydelse er, at tale om relationen til andre mennesker gennem fællesskaber, så er det måske motivet til være i det fællesskab, der er det afgørende.

Handler tilhør i virkeligheden om retten til stedet? Retten til at være på stedet? Retten til at bestemme over stedet?

Og hvis man ikke deltager i fællesskabet, frasiger man sig så retten til stedet og dermed også tilhøret til stedet?
Eller kan man hævde sin ret uden for det etablerede fællesskab?
Kan jeg, uden at indtræde i fællesskabet, komme udefra og hævde min ret til stedet? Og hvilke argumenter tæller, når man kræver sin ret til at tilhøre et sted?

Er det nok at ville? Eller har man brug for en accept fra dem der var der først? Og er det her flertallet der bestemmer, eller er der andre ting der tæller?
Er tiden en faktor, bestemmer de, der har været der længst? Eller er der andre magtfaktorer i spil?

Jeg har ikke svarene, men jeg tror at tilhør til et sted i høj grad har at gøre med retten til stedet og at den ret er én der tilkæmpes eller tildeles gennem nogle subtile mønstre, der bl.a. handler om magt og hierarkier.

Hvad tænker du? Er tilhør bestemt af magt og hierarkier?

TilHørTil er et værk skabt til festivalen Out of Season 2018
Luise Midtgaard tog fra d. 9.-18. februar ophold på Skarø i et kontor opstillet på haven. Herfra startede hun en undersøgelse af, hvad det vil sige at høre til. Gennem det kommende år, vil hun aflægge enkelte besøg på Skarø; tømme postkassen, besvare henvendelser og gøre status over undersøgelsen. Til festivalen Out of Season 2019 vil hun opsummere resultaterne af sine undersøgelser i et nyt og blivende værk. Arbejdet udgår fra Kontor for Tilhørsforhold, som på samme tid er en installationsoplevelse for den nysgerrige besøgende og et faktisk kontor. Se mere her

Om at vende blikket mod det samme sted

Jeg spekulerer på noget, som kom frem i en samtale med G den anden dag. At det at høre til, måske handler om, at have et fælles blik rettet mod stedet.
Betyder det, at tilhør kan beskrives som, at man ser stedet og man ser sig selv være til stede på stedet?  Skal man se stedet, fra det samme sted som nogle andre (som majoriteten) eller er det uden betydning? Og kan man placere sig selv på nogle mere eller mindre strategiske steder på stedet, og som resultat opleve større eller mindre grad af tilhør – i en selv, som fra omgivelserne?

Jeg gør hver dag en indsats for at se Skarø. Jeg går ture i alle retninger og observere at østenvinden er ubarmhjertig på revet og stenene er groet til med alger på nordkysten. Jeg lægger mærke til at “her-står-du”prikken på kortet for enden af Alhoved er et helt andet sted end jeg faktisk står og jeg samler farverige, tomme patronhylstre op, der ligger som små trofæer spredt i landskabet.

Tilbage i varmen på kontoret har jeg skrevet breve, som skal følge et spørgeskema til øens beboere. Jeg er ved at være ganske ferm på skrivemaskinen og kan skrive en hel side, næsten uden slåfejl.

Handler tilhør for dig om fællesskab med andre, eller handler det om en tilknytning til stedet? Og hvordan kan tilhør til et sted beskrives?

TilHørTil er et værk skabt til festivalen Out of Season 2018
Luise Midtgaard tog fra d. 9.-18. februar ophold på Skarø i et kontor opstillet på haven. Herfra startede hun en undersøgelse af, hvad det vil sige at høre til. Gennem det kommende år, vil hun aflægge enkelte besøg på Skarø; tømme postkassen, besvare henvendelser og gøre status over undersøgelsen. Til festivalen Out of Season 2019 vil hun opsummere resultaterne af sine undersøgelser i et nyt og blivende værk. Arbejdet udgår fra Kontor for Tilhørsforhold, som på samme tid er en installationsoplevelse for den nysgerrige besøgende og et faktisk kontor. Se mere her

Når man har et sted kan andre komme på besøg

Dagen er gået med kontorarbejde afbrudt af nogle velkomne besøg.
B var forbi igen med nogle sider om øens historie og igen er det anledning til endnu flere spørgsmål. Senere stoppede A op, da jeg sad på trappetrinnet udenfor vognen og spiste min frokost. Vi snakkede i lang tid om stort og småt.
Mest småt.
Men det hele er med til at slå en tone af tilhør an. Jeg møder ind på mit sted, jeg får besøg på mit sted, jeg tager afsted fra mit sted og ved at jeg kommer tilbage.

Lige nu tager jeg hjem, til et andet sted, som også er mit og er et sted jeg høre til.

Har du et sted, du kan kalde dit? Hvad tænker du om, at kunne høre til flere steder?

 

TilHørTil er et værk skabt til festivalen Out of Season 2018
Luise Midtgaard tog fra d. 9.-18. februar ophold på Skarø i et kontor opstillet på haven. Herfra startede hun en undersøgelse af, hvad det vil sige at høre til. Gennem det kommende år, vil hun aflægge enkelte besøg på Skarø; tømme postkassen, besvare henvendelser og gøre status over undersøgelsen. Til festivalen Out of Season 2019 vil hun opsummere resultaterne af sine undersøgelser i et nyt og blivende værk. Arbejdet udgår fra Kontor for Tilhørsforhold, som på samme tid er en installationsoplevelse for den nysgerrige besøgende og et faktisk kontor. Se mere her

En dag på revet og ved skrivemaskinen

Dagen startede med en halv times tid ved skrivemaskinen, hvor jeg renskrev gårsdagens diktafonnoter.
På et tidspunkt bankede det på døren og jeg fik besøg af B, som var ud at lufte hunden. Det er samme B, som gav mig dokumentet, med det historiske rids i lørdags, 16 sider med nedslag i Skarøs historie fra folketællinger til færgemænd.
De 16 sider har gjort, at notesblokken nu er fyldt med spørgsmål, så jeg blev glad, da han så kiggede forbi. Og imens vi stod i læ af skurvognen – mit kontor – med et fælles blik rettet ud mod vandet, fortalte han detaljer fra en opvækst på Skarø og svarede også på nogle af mine spørgsmål.
Indtil videre får jeg kun historiestumper og små snaser af en større fortælling. Fornemmer at det er en enddog rigtig stor fortælling og tror at jeg er igang med at gøre mig fortjent til at få den fortalt over tid.

Senere gik jeg en tur ud på revet, hvor jeg ikke har været før. På den yderste spids føltes det som at stå midt i sundet mellem Skarø og fastlandet. Skridter kystlinjen af og vinder langsomt land.

Og forhåbentlig vinder jeg også langsomt retten til flere fortællinger.

Hvad betyder “tilhør” for dig? Hvordan mener du, at man kommer til at høre til et sted? Kan det gøres ved at gå stedet tyndt og høre fortællinger fra stedet?

TilHørTil er et værk skabt til festivalen Out of Season 2018
Luise Midtgaard tog fra d. 9.-18. februar ophold på Skarø i et kontor opstillet på haven. Herfra startede hun en undersøgelse af, hvad det vil sige at høre til. Gennem det kommende år, vil hun aflægge enkelte besøg på Skarø; tømme postkassen, besvare henvendelser og gøre status over undersøgelsen. Til festivalen Out of Season 2019 vil hun opsummere resultaterne af sine undersøgelser i et nyt og blivende værk. Arbejdet udgår fra Kontor for Tilhørsforhold, som på samme tid er en installationsoplevelse for den nysgerrige besøgende og et faktisk kontor. Se mere her

Har sænket tempoet og drejet blikket

Startede en ny uge  på Skarø med en beslutning om, at bremse op og gå langsommere til værks. Har ellers lagt detaljerede og (nok for) ambitiøse planer for ugens aktiviteter, men har ikke taget tilstrækkelig højde for virkeligheden omkring mig.
Så nu er jeg trådt et skridt tilbage og har i dag forsøgt at forholde mig åbent til, hvad der måtte komme og stille mig til rådighed for tilfældet.

Det er der kommet meget godt ud af. Jeg har gået to ture ud i øens rå vinternatur og har mærket vinden ligge blødt i ryggen, komme hårdt ind fra siden og blæse slud lige i ansigtet. Alt sammen meget velkomment.

Har også hilst på og snakket med flere øboer og lavet aftaler om interview senere på ugen. Blev inviteret på kaffe og til en åben og god snak i en af stuerne.
I dén samtale opstod ideen om, at tilhøret på en ø måske handler om, at alle vil øen, og at det fælles blik, og den kollektive villen, rettet mod øen skaber et fælles tilhør og et samhør mellem øboerne. Måske er det sådandet er.

I hvert fald prøver også jeg nu at dreje blikket ud mod øen og skele mindre til mine predefinerede agendaer.

TilHørTil er et værk skabt til festivalen Out of Season 2018
Luise Midtgaard tog fra d. 9.-18. februar ophold på Skarø i et kontor opstillet på haven. Herfra startede hun en undersøgelse af, hvad det vil sige at høre til. Gennem det kommende år, vil hun aflægge enkelte besøg på Skarø; tømme postkassen, besvare henvendelser og gøre status over undersøgelsen. Til festivalen Out of Season 2019 vil hun opsummere resultaterne af sine undersøgelser i et nyt og blivende værk. Arbejdet udgår fra Kontor for Tilhørsforhold, som på samme tid er en installationsoplevelse for den nysgerrige besøgende og et faktisk kontor. Se mere her

Fremmed på en søndag

Det blev en kort arbejdsdag, for den tidlige færge sejler ikke om søndagen.
Men ikke desto mindre nåede jeg en gåtur i blæst og slud ud på fælleden og jeg havde tid på kontoret til at renskrive noter fra diktafonen.
Jeg stødte hovedet hårdt og ubarmhjertigt ind i følelsen af, ikke at høre til og være en fremmed. Og jeg er kommet i tvivl, om jeg har lagt denne rette plan for ugen eller om jeg skal gå anderledes til værks. Det sidste ser jeg på i morgen.

Noter fra diktafonen:

00:00:21 Mødte M. og sagde, at jeg ville gå en tur ud på fællede og mærke vejret derude, og at sige det lød jo sådan set rigtigt nok, men jeg kan mærke at ordet, “fælleden”, det ikke er mit endnu, det føles fremmed i min mund.

00:00:51 I dag på færgen der havde jeg en meget stærk følelse af at være fremmed. Og være en indtrængende, der prøvede at bevæge mig ind på nogen andres enemærker. Og færgen var fyldt med folk, der kendte hinanden. De skulle til en fødselsdag tror jeg. Eller … Og den her oplevelse af ikke at være, ikke at være en del af, og ikke blive talt til, ja det … det … det, det gav den her, den her følelse af at være fremmed.

(Jeg har diktafonen med mig, hver gang jeg går ud og kommenterer det jeg ser eller indtaler indfald og tanker der dukker op. Når jeg kommer tilbage renskriver og arkiverer jeg noterne i kontoret under “kortlægning af tilhør”).

TilHørTil er et værk skabt til festivalen Out of Season 2018
Luise Midtgaard tog fra d. 9.-18. februar ophold på Skarø i et kontor opstillet på haven. Herfra startede hun en undersøgelse af, hvad det vil sige at høre til. Gennem det kommende år, vil hun aflægge enkelte besøg på Skarø; tømme postkassen, besvare henvendelser og gøre status over undersøgelsen. Til festivalen Out of Season 2019 vil hun opsummere resultaterne af sine undersøgelser i et nyt og blivende værk. Arbejdet udgår fra Kontor for Tilhørsforhold, som på samme tid er en installationsoplevelse for den nysgerrige besøgende og et faktisk kontor. Se mere her