Er tilhør bestemt af magt og hierarkier?

Når jeg taler med folk om tilhør – folk her på Skarø og folk udenfor øen – så er de fleste klar med en hurtig definition på tilhør. Og de enkelte definitioner er påfaldende ens – de handler om relationen til andre mennesker i et fællesskab, om noget med at blive indlemmet i en gruppe af dem der var der først. Det er muligvis rigtigt – enhver har vel sådan set ret til sin egen definition.
Men jeg mener ikke at tilhør til et sted, kan reducerer til blot at handle om fællesskab – eller samhør.
Faktisk synes jeg det bliver mere og mere klart, at stedet spiller en kæmpe rolle i afdækningen af det man kunne kalde  “tilhørets anatomi”.

Når jeg spørger dybere ind til oplevelsen af tilhør, gennem deltagelse i et fællesskab, så viser det sig da også, at fællesskabet i mindre grad handler om relationerne til de andre i gruppen og i langt højere grad handler om fællesskabets dagsorden. Og den dagsorden har ofte at gøre med stedet – at passe på stedet, at skabe liv på stedet, at bestemme over stedet.

Så hvor den første indskydelse er, at tale om relationen til andre mennesker gennem fællesskaber, så er det måske motivet til være i det fællesskab, der er det afgørende.

Handler tilhør i virkeligheden om retten til stedet? Retten til at være på stedet? Retten til at bestemme over stedet?

Og hvis man ikke deltager i fællesskabet, frasiger man sig så retten til stedet og dermed også tilhøret til stedet?
Eller kan man hævde sin ret uden for det etablerede fællesskab?
Kan jeg, uden at indtræde i fællesskabet, komme udefra og hævde min ret til stedet? Og hvilke argumenter tæller, når man kræver sin ret til at tilhøre et sted?

Er det nok at ville? Eller har man brug for en accept fra dem der var der først? Og er det her flertallet der bestemmer, eller er der andre ting der tæller?
Er tiden en faktor, bestemmer de, der har været der længst? Eller er der andre magtfaktorer i spil?

Jeg har ikke svarene, men jeg tror at tilhør til et sted i høj grad har at gøre med retten til stedet og at den ret er én der tilkæmpes eller tildeles gennem nogle subtile mønstre, der bl.a. handler om magt og hierarkier.

Hvad tænker du? Er tilhør bestemt af magt og hierarkier?

TilHørTil er et værk skabt til festivalen Out of Season 2018
Luise Midtgaard tog fra d. 9.-18. februar ophold på Skarø i et kontor opstillet på haven. Herfra startede hun en undersøgelse af, hvad det vil sige at høre til. Gennem det kommende år, vil hun aflægge enkelte besøg på Skarø; tømme postkassen, besvare henvendelser og gøre status over undersøgelsen. Til festivalen Out of Season 2019 vil hun opsummere resultaterne af sine undersøgelser i et nyt og blivende værk. Arbejdet udgår fra Kontor for Tilhørsforhold, som på samme tid er en installationsoplevelse for den nysgerrige besøgende og et faktisk kontor. Se mere her

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.