Første dag på kontoret efter ferien

Tilbage efter en lang ferie slog jeg igen i dag et smut ind forbi kontoret. Jeg kom til en ø, der er ved at blive indtaget af festivalgæster, som fylder færgerne fra nu og indtil Skarø Festival starter om 3 dage.

Jeg gætter på, at der kommer mange folk til øen i de næste dage, som har – eller udvikler – et stærkt tilhørsforhold til stedet, gennem deltagelsen i fællesskabet omkring festivalen. Dermed kommer tilhøret til at manifestere sig gennem det at være en del af  noget i højere grad end ved at have – eller tage sig – ret til noget.

Gensynet med kontoret gav også en oplevelse af at være del af noget. Her var nye billeder på opslagstavlen, masser af kommentarer og hilsner i gæstebogen og i det hele taget har gæster i kontoret tydeligvis blandet sig, bidraget og tilegnet sig stedet. Det er ikke længere bare mit kontor, men noget jeg har sammen med en masse andre, mine gæster – mine medkontorister.

TilHørTil er et værk skabt til festivalen Out of Season 2018
Luise Midtgaard tog fra d. 9.-18. februar ophold på Skarø i et kontor opstillet på haven. Herfra startede hun en undersøgelse af, hvad det vil sige at høre til. Gennem det kommende år, vil hun aflægge enkelte besøg på Skarø; tømme postkassen, besvare henvendelser og gøre status over undersøgelsen. Til festivalen Out of Season 2019 vil hun opsummere resultaterne af sine undersøgelser i et nyt og blivende værk. Arbejdet udgår fra Kontor for Tilhørsforhold, som på samme tid er en installationsoplevelse for den nysgerrige besøgende og et faktisk kontor. Se mere her

Bevilgende Myndighed for Udstedelse af Officielle Tilhørsforhold

Der lå et brev i min postkasse og det rejste igen spørgsmålet om, hvem der må bestemme, hvem der hører til.
Efter korte men omhyggelige overvejelser bestemte jeg, at det må jeg (også) gerne bestemme og Kontor for Tilhørsforhold er pr. dags dato Bevilgende Myndighed for Udstedelse af Officielle Tilhørsforhold til Skarø.


TilHørTil er et værk skabt til festivalen Out of Season 2018
Luise Midtgaard tog fra d. 9.-18. februar ophold på Skarø i et kontor opstillet på haven. Herfra startede hun en undersøgelse af, hvad det vil sige at høre til. Gennem det kommende år, vil hun aflægge enkelte besøg på Skarø; tømme postkassen, besvare henvendelser og gøre status over undersøgelsen. Til festivalen Out of Season 2019 vil hun opsummere resultaterne af sine undersøgelser i et nyt og blivende værk. Arbejdet udgår fra Kontor for Tilhørsforhold, som på samme tid er en installationsoplevelse for den nysgerrige besøgende og et faktisk kontor. Se mere her

Jeg vil plante flag

Det er ved at være et par måneder siden jeg kørte min skurvogn, mit kontor, i land på Skarø. Jeg indledte med at være på øen i 10 dage og siden har mine besøg været mere sporadiske.  Mit sidste besøg gik i vasken på grund af stærk vind fra øst, som gjorde at færgen ikke kunne lægge til kaj. Men i dag er vinden stille.

Jeg har brugt alle dage på øen til at gå ture, tale med de (få) mennesker jeg har mødt uden, opsøge dem jeg ikke har mødt spontant, foretage registreringer af det hele og arkivere det i mit kontor.

Nu er jeg endnu engang gået ombord på færgen for at komme til Skarø og lægge timer og oplevelser til mit tilhør. Og for at tage fat igen, fortsætte dissektionen og blive klogere på tilhørets anatomi.

For det er jo dét, det handler om, Tilhøret. Hvad det er, hvordan det manifesterer sig og hvordan man kan give det form.

Jeg skal blive ved med at minde mig selv om, at mit projekt er komplet uakademisk og subjektivt. Andre end mig er meget bedre til at gennemføre valide studier og foretage udtømmende analyser.

Kvaliteten i mit projekt er netop at det er behageligt frigjort fra de akademiske tøjler og fremfor at skulle repræsentere og gengive virkeligheden har jeg friheden til at fortolke den og give den et nyt udtryk og en anden form.

Så det er det jeg vil gøre. Begynde at skabe form på mine oplevelser af ”tilhør”.

Jeg bliver ved med at vende tilbage til flaget. Som et udtryk for at hævde sin ret til tilhør, som et udtryk for at markere sin tilstedeværelse og som et symbol på stedets særegne identitet.

Så når jeg kommer tilbage bliver det for at plante et flag på Skarø.

Hvad betyder flaget som symbol for dig? Og forbinder du flaget med tilhør?

TilHørTil er et værk skabt til festivalen Out of Season 2018
Luise Midtgaard tog fra d. 9.-18. februar ophold på Skarø i et kontor opstillet på haven. Herfra startede hun en undersøgelse af, hvad det vil sige at høre til. Gennem det kommende år, vil hun aflægge enkelte besøg på Skarø; tømme postkassen, besvare henvendelser og gøre status over undersøgelsen. Til festivalen Out of Season 2019 vil hun opsummere resultaterne af sine undersøgelser i et nyt og blivende værk. Arbejdet udgår fra Kontor for Tilhørsforhold, som på samme tid er en installationsoplevelse for den nysgerrige besøgende og et faktisk kontor. Se mere her

Tilbage igen og genkendt af en færgemand

3 uger efter at jeg forlod øen, da projektets første fase sluttede, vendte jeg i fredags tilbage. I de mellemlæggende uger havde jeg oplevet at møde først en øbo og siden en færgemand, langt inde på land, og blev begge gange genkendt og hilst på.
Dermed var ét af mine beviser for tilhør blevet opfyldt “at blive genkendt af en øbo et andet sted”.

Jeg glædede mig til at komme over på kontoret og arkivere oplevelsen under “Beviser for Tilhør”.
Men endnu mere glædede jeg mig til at tømme min postkasse. For da jeg forlod øen 3 uger tidligere efterlod jeg også et spørgeskema i alle de fastboendes postkasser.

Det viste sig, at jeg havde fået 6 svar. Ikke en himmelråbende succes, men jeg var taknemlig for at nogen havde gjort sig ulejligheden og deres svar gav anledning til refleksion.
For samstemmende svarede de, at Tilhør, det er noget man selv afgør. Altså, man bestemmer selv, om man hører til. På spørgsmålet om, hvad jeg skal gøre, for at komme til at høre til, gik et svar også igen, og det hed “stik en finger i jorden” og “deltag og bidrag”. Hvilket jo ikke behøves være i modsætning til det første, men på den anden side heller ikke ligefrem understøtter, at beslutningen er min og min alene.

Så nu spekulerer jeg meget på min strategi – skal den være, at hævde min ret til Tilhør, eller skal jeg deltage, bidrage og ydmygt men insisterende arbejde mig ind på øen?

Det oplagte svar er “begge dele”, men set i lyset af, at det er en undersøgelse og et feltarbejde jeg bedriver, så er en blandet strategi muligvis også den vej, som giver de mest utydelige resultater.

Jeg har besluttet at næste gang jeg kommer tilbage, så er det for at deltage, så jeg kommer tilbage til påskegudstjenesten i øens lille smukke kirke d. 1. april.

TilHørTil er et værk skabt til festivalen Out of Season 2018
Luise Midtgaard tog fra d. 9.-18. februar ophold på Skarø i et kontor opstillet på haven. Herfra startede hun en undersøgelse af, hvad det vil sige at høre til. Gennem det kommende år, vil hun aflægge enkelte besøg på Skarø; tømme postkassen, besvare henvendelser og gøre status over undersøgelsen. Til festivalen Out of Season 2019 vil hun opsummere resultaterne af sine undersøgelser i et nyt og blivende værk. Arbejdet udgår fra Kontor for Tilhørsforhold, som på samme tid er en installationsoplevelse for den nysgerrige besøgende og et faktisk kontor. Se mere her

Out of Season 2018 er slut, TilHørTil fortsætter

Efter 10 koncentrerede dage på kontoret og på Skarø er Out Of Season Festival 2018 slut og det samme er den 1. fase af projektet, TilHørTil. Om lidt går jeg ombord på færgen, der sejler mod Svendborg og kommer først tilbage om et par uger.
Fra nu af bliver besøgene på Skarø sporadiske, men jeg bliver ved med at komme, for at forfølge svarene på, hvad det vil sige at høre til. Det er projektets 2. fase, som kommer til at strække sig over det næste år, frem til Out of Season 2019.

Mit eget tilhør til Skarø har udviklet sig meget på bare 10 dage. Jeg er kommet tættere på dem der bor her – og endda også på et par af dem, der kun bor her noget af tiden. Jeg er blevet inviteret ind og jeg har fået besøg. Jeg har været i lange, skønne samtaler og jeg er blevet viftet om næsen med flige af en større fortælling.
Og så har jeg været her. På kontoret og på øen, i arbejde ved skrivemaskinen og ud at gå. I nat har jeg overnattet på øen for første gang og har dermed indskrevet mig i gruppen af dem, som ikke tager den sidste færge hjem.

Men det handler alt sammen om min egen oplevelse af at høre til. Meget mere interessant har det været, og vil det fortsat være, at observere, tale om og reflektere over, tilhør som begreb, som noget der vedrører alle, og som noget, alle har en holdning til. Derfor har min sidste handling på min sidste arbejdsdag i projektets 1. fase også været, at gå rundt med et brev til beboerne, som indholdt et spørgeskema med spørgsmål om tilhør. Nu er jeg spændt på at komme tilbage om 2 uger og se, hvor mange der har ulejliget sig med at svare. Deres svar kommer til at blive mit afsæt for næste fase og den fortsatte undersøgelse.

TilHørTil er et værk skabt til festivalen Out of Season 2018
Luise Midtgaard tog fra d. 9.-18. februar ophold på Skarø i et kontor opstillet på haven. Herfra startede hun en undersøgelse af, hvad det vil sige at høre til. Gennem det kommende år, vil hun aflægge enkelte besøg på Skarø; tømme postkassen, besvare henvendelser og gøre status over undersøgelsen. Til festivalen Out of Season 2019 vil hun opsummere resultaterne af sine undersøgelser i et nyt og blivende værk. Arbejdet udgår fra Kontor for Tilhørsforhold, som på samme tid er en installationsoplevelse for den nysgerrige besøgende og et faktisk kontor. Se mere her

Er tilhør bestemt af magt og hierarkier?

Når jeg taler med folk om tilhør – folk her på Skarø og folk udenfor øen – så er de fleste klar med en hurtig definition på tilhør. Og de enkelte definitioner er påfaldende ens – de handler om relationen til andre mennesker i et fællesskab, om noget med at blive indlemmet i en gruppe af dem der var der først. Det er muligvis rigtigt – enhver har vel sådan set ret til sin egen definition.
Men jeg mener ikke at tilhør til et sted, kan reducerer til blot at handle om fællesskab – eller samhør.
Faktisk synes jeg det bliver mere og mere klart, at stedet spiller en kæmpe rolle i afdækningen af det man kunne kalde  “tilhørets anatomi”.

Når jeg spørger dybere ind til oplevelsen af tilhør, gennem deltagelse i et fællesskab, så viser det sig da også, at fællesskabet i mindre grad handler om relationerne til de andre i gruppen og i langt højere grad handler om fællesskabets dagsorden. Og den dagsorden har ofte at gøre med stedet – at passe på stedet, at skabe liv på stedet, at bestemme over stedet.

Så hvor den første indskydelse er, at tale om relationen til andre mennesker gennem fællesskaber, så er det måske motivet til være i det fællesskab, der er det afgørende.

Handler tilhør i virkeligheden om retten til stedet? Retten til at være på stedet? Retten til at bestemme over stedet?

Og hvis man ikke deltager i fællesskabet, frasiger man sig så retten til stedet og dermed også tilhøret til stedet?
Eller kan man hævde sin ret uden for det etablerede fællesskab?
Kan jeg, uden at indtræde i fællesskabet, komme udefra og hævde min ret til stedet? Og hvilke argumenter tæller, når man kræver sin ret til at tilhøre et sted?

Er det nok at ville? Eller har man brug for en accept fra dem der var der først? Og er det her flertallet der bestemmer, eller er der andre ting der tæller?
Er tiden en faktor, bestemmer de, der har været der længst? Eller er der andre magtfaktorer i spil?

Jeg har ikke svarene, men jeg tror at tilhør til et sted i høj grad har at gøre med retten til stedet og at den ret er én der tilkæmpes eller tildeles gennem nogle subtile mønstre, der bl.a. handler om magt og hierarkier.

Hvad tænker du? Er tilhør bestemt af magt og hierarkier?

TilHørTil er et værk skabt til festivalen Out of Season 2018
Luise Midtgaard tog fra d. 9.-18. februar ophold på Skarø i et kontor opstillet på haven. Herfra startede hun en undersøgelse af, hvad det vil sige at høre til. Gennem det kommende år, vil hun aflægge enkelte besøg på Skarø; tømme postkassen, besvare henvendelser og gøre status over undersøgelsen. Til festivalen Out of Season 2019 vil hun opsummere resultaterne af sine undersøgelser i et nyt og blivende værk. Arbejdet udgår fra Kontor for Tilhørsforhold, som på samme tid er en installationsoplevelse for den nysgerrige besøgende og et faktisk kontor. Se mere her

Om at vende blikket mod det samme sted

Jeg spekulerer på noget, som kom frem i en samtale med G den anden dag. At det at høre til, måske handler om, at have et fælles blik rettet mod stedet.
Betyder det, at tilhør kan beskrives som, at man ser stedet og man ser sig selv være til stede på stedet?  Skal man se stedet, fra det samme sted som nogle andre (som majoriteten) eller er det uden betydning? Og kan man placere sig selv på nogle mere eller mindre strategiske steder på stedet, og som resultat opleve større eller mindre grad af tilhør – i en selv, som fra omgivelserne?

Jeg gør hver dag en indsats for at se Skarø. Jeg går ture i alle retninger og observere at østenvinden er ubarmhjertig på revet og stenene er groet til med alger på nordkysten. Jeg lægger mærke til at “her-står-du”prikken på kortet for enden af Alhoved er et helt andet sted end jeg faktisk står og jeg samler farverige, tomme patronhylstre op, der ligger som små trofæer spredt i landskabet.

Tilbage i varmen på kontoret har jeg skrevet breve, som skal følge et spørgeskema til øens beboere. Jeg er ved at være ganske ferm på skrivemaskinen og kan skrive en hel side, næsten uden slåfejl.

Handler tilhør for dig om fællesskab med andre, eller handler det om en tilknytning til stedet? Og hvordan kan tilhør til et sted beskrives?

TilHørTil er et værk skabt til festivalen Out of Season 2018
Luise Midtgaard tog fra d. 9.-18. februar ophold på Skarø i et kontor opstillet på haven. Herfra startede hun en undersøgelse af, hvad det vil sige at høre til. Gennem det kommende år, vil hun aflægge enkelte besøg på Skarø; tømme postkassen, besvare henvendelser og gøre status over undersøgelsen. Til festivalen Out of Season 2019 vil hun opsummere resultaterne af sine undersøgelser i et nyt og blivende værk. Arbejdet udgår fra Kontor for Tilhørsforhold, som på samme tid er en installationsoplevelse for den nysgerrige besøgende og et faktisk kontor. Se mere her