Om TilHørTil

TilHørTil er en scenografisk installation skabt til festivalen Out of Season 2018.
Samtidig er det et uakademisk feltstudie og en kunstnerisk undersøgelse, som blev sat igang d. 9.-18. februar 2018 og afsluttes til Out of Season 2019.

Installationen kan besøges på havnen på Skarø, hvor der i en gammel skurvogn er indrettet et Kontor for Tilhørsforhold.
Herfra undersøger kontoristen (Luise Midtgaard), hvad det vil sige at høre til et sted. Hun vil opleve, observere, indsamle tegn på og føre bevis for, hvordan både hun selv, og øens andre beboere, oplever at høre til – eller ikke høre til.

For, hvordan kommer man til at høre til?
Hvem har retten til at bestemme, hvem der hører til?
Og er det os, der hører til stedet eller er det stedet, der tilhører os?

Og det ultimative spørgsmål, kan kontoristen, gennem en målrettet og insisterende indsats, komme til at høre til på Skarø.

Her på bloggen kan du følge arbejdet som det skrider frem og udvikler sig.